مدل بافت مو جدید ۲۰۱۹ 

مدل بافت مو دخترانه ۲۰۱۹ 

مدل بافت مو جلوی سر ۲۰۱۹ 

مدل بافت مو ساده ۲۰۱۹ 

مدل بافت موی کوتاه ۲۰۱۹ 

مدل بافت موی دخترانه ۲۰۱۹ 

مدل بافت مو تیغ ماهی ۲۰۱۹ 

مدل بافت مو دخترانه شیک ۲۰۱۹ 

مدل بافت مو تلی ۲۰۱۹ | مدل بافت مو آفریقایی ۲۰۱۹ 

مدل بافت موی بلند ۲۰۱۹ | مدل بافت مو جلو سر ۲۰۱۹ 

مدل بافت مو بچه گانه ۲۰۱۹ | مدل بافت مو زیر مقنعه ۲۰۱۹ 

مدل بافت مو ساده مجلسی ۲۰۱۹ 

مدل بافت موی جلوی سر ۲۰۱۹ 

مدل بافت مو فرانسوی ۲۰۱۹ 

مدل بافت مو دخترانه مجلسی ۲۰۱۹ 

مدل بافت مو بلند ۲۰۱۹ | مدل بافت مو فرق وسط

مدل بافت مو جلو سر ۲۰۱۹ | مدل بافت مو بچه گانه ۲۰۱۹ 

مدل بافت مو زیر مقنعه ۲۰۱۹ |